Notaris Niemeijer van notariskantoor Veldkamp & Prins uit Borger zal op 26 oktober een presentatie houden.

In de presentatie komen onderwerpen met betrekking tot trouwen, samenleving maar ook scheiding aan de orde. Erven en schenken, testamenten en levenstestamenten worden toegelicht.