Over ons

Het bestuur heeft de taken onderling verdeeld en bestuursleden zijn aanspreekpunt voor bepaalde onderwerpen.

Henk Jongsma is voorzitter en aanspreekpunt voor dorpsbelang onderwerpen en projecten.

William Fisher is secretaris.

Jan Groenwold is penningmeester.

Vacature, onderhoud en media.

Nicoline Blom, beheerzaken.

Anton Kost, algemene zaken.