Laatste nieuws

“ons dörpshuus” heeft 2018 met een mooi resultaat afgesloten. In totaal hebben rond 3200 bezoekers gebruik gemaakt van het dorpshuis. Daarbij zij de dorpsgenoten die voor bloedprikken of de fysiotherapeut komen niet meegerekend.
Ook het aantal activiteiten is stabiel gebleven en daar is het bestuur zeer tevreden over.
In 2019 is op de woensdagmiddag een nieuwe activiteit van start gegaan in het dorpshuis, een brei- knutselclubje.
Het bestuur heeft in haar vergadering van 2 januari besloten zich volledig op de eigen activiteiten van dorpshuis en dorpsbelang te gaan richten.
Wanneer andere verenigingen vragen hebben dan horen we dat graag en kunnen we hierover in gesprek. Interne aangelegenheden van andere verenigingen horen bij die verenigingen thuis.
De eerste maand van 2019 liet een forse stijging, met 40% ten opzichte van 2018, zien. Duidelijk is dat er dus wel een behoefte is aan een dorpshuis.