Het bestuur van “ ons dorpshuis “ wenst iedereen een zeer voorspoedig 2024.
Het bestuur wil met iedereen op 12 januari de nieuwjaarsbijeenkomst houden ,aanvang vanaf 19.30 uur in het dorpshuis.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het dorpshuis willen we u graag een kijkje laten nemen in het toekomstige Jeugdhonk en de 2e Kanswinkel. De renovatie is in volle gang en op die datum komt de oplevering al in zicht. We hopen dat er dan dorpsgenoten zo enthousiast worden dat zij ook een bijdrage aan beide projecten willen leveren. Ook is er dan de gelegenheid om met bestuursleden over de opzet van het dorpshuis en over het nieuw geformuleerde vrijwilligersbeleid te praten.

HET BESTUUR :
Twee bestuursleden hebben te kennen gegeven dat zij met hun werkzaamheden voor het bestuur gaan stoppen . Er is dus dringend versterking van het bestuur nodig. In het bestuur is het gebruikelijk om samen de taken/functies te verdelen en ieder bestuurslid in haar/zijn kracht te laten werken. Alle functies worden opnieuw ingevuld, meld je aan tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

VRIJWILLIGERSBELELEID :
Het bestuur heeft uitgebreid gesproken over het vrijwillersbeleid. Het streven van het bestuur is om met meer vrijwilligers met kleine taken te werken. De tijdsbelasting is dan kleiner en het draagvlak groter. De spreekwoordelijke vele schouders die het werk lichter maken. Op de nieuwjaarsreceptie zal het bestuur een toelichting hierop geven. Er zijn vrijwilligers nodig om het beheer van het dorpshuis te voeren. Het bestuur wil die functies in kleine onderdelen verdelen, zodat de tijdsbelasting per vrijwilliger lager wordt.

JEUGDHONK :
Begin 2024 verwachten we dat het Jeugdhonk open zal gaan en de jeugd een eigen onderkomen heeft. Dit Jeugdhonk heeft begeleiding nodig. Daarvoor wil het bestuur van het dorpshuis graag een werkgroep Jeugdhonk oprichten, samen met jeugd en vrijwilligers. Deze werkgroep kan dan afspraken maken over de inrichting en de spelregels voor het gebruik van de ruimte.
Iedereen kan zich aanmelden op: info@ dorpshuis 2emond.nl
We zien jullie graag op 12 januari in het dorpshuis.