Vanaf de start van het nieuwe dorpshuis is de stichting Dorpsbelang en Dorpshuis opgericht. In het meerjarenplan staat dat het bestuur graag een opdeling in het bestuur wil tussen dorpsbelang en dorpshuis. Doordat we al jaren met een klein bestuur de stichting besturen, is dit nooit tot uitvoering gekomen.
Het bestuur van de stichting Dorpsbelang & Dorpshuis bestaat uit vrijwilligers en de werkzaamheden voor zowel dorpsbelang als dorpshuis is voor hen een toenemende belasting. Ondanks oproepen en persoonlijke benadering van dorpsgenoten is het bestuur beperkt in omvang gebleven.

Eind 2021 heeft het bestuur van Dorpsbelang & Dorpshuis aan de werkgroep Samen Kom Je Verder een voorstel gedaan om het bestuur van dorpsbelang over te nemen. Het bestuur Dorpsbelang & Dorpshuis heeft kennis genomen van de resultaten van het DorpsBelevingsOnderzoek (DBO). In het DBO geven een aantal respondenten aan dat een scheiding van dorpshuis en dorpsbelang gewenst is. Dit sluit aan bij de intenties van het bestuur.

Het bestuur van Dorpsbelang & Dorpshuis heeft besloten om per 1 november 2022 te stoppen met haar taken als dorpsbelang. Het huidige bestuur zal doorgaan als bestuur van het dorpshuis. Dat maakt de weg vrij voor de dorpsgenoten, die vinden dat er een splitsing tussen dorpsbelang en dorpshuis gewenst is.

Uiteraard zal het bestuur haar werkzaamheden op een goede manier overdragen aan een nieuw bestuur en afspraken maken over de verdeling van de verschillende taken.